Nagrody i certyfikaty

Dyplom Planet Expres
Podziękowanie dla
Planet Expres
za pokaz na Festynie Jesiennym
Szkoły Podstawowej nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu
Opinia doradcy metodycznego edukacji wczesnoszkolnej w Zabrzu
Opinia o
Planet Expres
doradcy metodycznego
edukacji wczesnoszkolnej w Zabrzu

Podziękowanie doradcy metodycznego SP nr7 w Zabrzu
Podziękowanie dla
Planet Expres
doradcy metodycznego
Szkoły Podstawowej nr 7 w Zabrzu